index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

Vinyes verdes vora el mar

1924
Dedicated: to a Iu Pascual.
Premiered: Al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el 5 de maig de 1924, per Emili Vendrell i Eduard Toldrà dins de la XIª Temporada de l’Associació de Música Da Càmera de Barcelona.
PublisherUnion Musical Española (UME Madrid, 1963)

          

Vinyes verdes vora el mar
Poem by: Josep Maria de Sagarra

Vinyes verdes vora el mar,
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes, dolç repòs
vora la vela que passa;
cap el mar vincleu el cos
sense decantar-vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.

Vinyes que dieu adéu
al llagut i a la gavina,
i al fi serrellet de neu
que ara neix i que ara fina...
Vinyes que dieu adéu!

Vinyes verdes del meu cor...
Dins del cep s’adorm la tarda,
raïm negre, pàmpol d’or,
aigua, penyal i basarda.
Vinyes verdes del meu cor....

Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau de cap el tard....
Feu-nos sempre companyia,
vinyes verdes vora el mar!

© hereus Josep Maria de Sagarra
Green vineyards near the sea
(English translation)

Green vineyards near the sea,
now that the wind does not grumble,
you turn greener and yet,
your leaves are still fearful,
green vineyards near the sea.

Green vineyards, sweet repose
near the sail that moves along;
you bend your form towards the sea
without slanting in excess,
green vineyards, sweet repose.

Vineyards that wish farewell
to the catboat and the seagull,
and to the fine trimming of snow
that now appears and then expires…
Vineyards that wish farewell!

Green vineyards of my heart…
In your stems slumbers the evening,
black grapes, golden leaves,
water, scarp, and awe.
Green vineyards of my heart…

Green vineyards near the sea,
green at daybreak,
pale green in the evenfall…
Keep us company forever,
green vineyards near the sea!

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)
Viñas verdes a la vera del mar
(traducción al Castellano)

Viñas verdes a la vera del mar
ahora que el viento no ruge,
os tornáis más verdes y aún
tenéis la hoja medrosa,
viñas verdes a la vera del mar.

Viñas verdes, dulce reposo,
cerca de la vela que pasa;
hacia el mar inclináis el cuerpo
sin doblegaros en exceso,
viñas verdes, dulce reposo.

Viñas verdes que adiós decís
al laúd y a la gaviota,
y al ligero fleco de nieve
que ora nace y ora muere…
¡Viñas que adiós decís!

Viñas de mi corazón...
En la cepa se adormece la tarde,
uva negra, pámpano de oro,
agua, peñasco y temor.
Viñas verdes de mi corazón…

Viñas verdes a la vera del mar,
verdes al rayar el alba,
verde claro al atardecer...
Guardadnos siempre compañía,
¡viñas verdes a la vera del mar!

COMMENTS

(text goes here)