index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

La rosa als llavis

1936
Original for voice and orchestra
[Cycle of 6 songs, with text by Joan Salvat-Papasseit
Dedicated: to Concepció Badia.
Premiere: Estrena: Palau de la Música Catalana de Barcelona, 14 novembre de 1947, per Concepció Badia d’Agustí i l’Orquestra Municipal de Barcelona dirigida per l’autor.
Manuscript: Biblioteca de Catalunya [external link]

   

1 - Si anéssis tan lluny...
2 - Mocador d'olor...
3 - ... i el seu esguard damunt el meu esguard
4 - ... i el vent deixava dintre la rosella
5 - ... Seré a ta cambra, amiga
6 - ... Visca l'amor...1-Si anéssis tan lluny...
Poem by: Joan Salvat-Papasseit

Si anessis lluny,
tan lluny que no et sabés,
tampoc ningú sabria el meu destí;
cap altre llavi no em tindria pres,
però amb el teu nom faria el meu camí.

Un ram de noies no em fóra conhort,
ni la cançó sota el dring de la copa;
vaixells de guerra vinguessin al port,
prou hi aniria, mariner de popa.

Si jo posava la bandera al pal
i era molt alta, t’hi veuria a dalt.

© hereus Joan Salvat-Papasseit
1-If you would go so far away...
(English translation)

If you would go far away,
so far, that I would not be aware of you,
no one either would know my fate;
no other lips would keep me prisoner,
but, with your name, I would go my way.

A bunch of girls would not comfort me,
nor the song under the clink of a glass;
if warships would come to port,
I would sure go aboard, as stern sailor.

If I would pull the flag up the mast
and it came very high, I would see you up there.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)
1-Si fueses tan lejos...
(traducción al Castellano)

– Si fueses lejos, tan lejos que yo de ti no supiese,
tampoco sabría nadie mi destino;
ningún otro labio me tendría preso,
pero con tu nombre haría mi camino.

Un grupo de mozas no me confortaría,
ni la canción bajo el tintín de la copa;
buques de guerra llegasen a puerto,
vaya si iría, marinero de popa.

Si yo en el mástil pusiese la bandera
y fuese muy alta,
arriba te vería.


COMMENTS

(text goes here)

2-Mocador d'olor...
Poem byJoan Salvat-Papasseit

Mocador d'olor
que la teva sina
acostava al cor,
com que et sap l’enyor
i et sap la pell fina,
tremola d’amor.

Mocador d’olor,
fragant tarongina,
com li bat el cor.

© hereus Joan Salvat-Papasseit
2-Perfumed handkerchief
(English translation)

Perfumed handkerchief
that you bosom
brought nearer to the heart,
since it knows your longing
and your delicate skin,
trembles with love.

Perfumed handkerchief,
fragrant balm,
how her heart is beating.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

2-Pañuelo de olor
(traducción al Castellano)

–Pañuelo de olor
que tu escotadura
al corazón acercaba,
y pues que conoce tu añoranza
y conoce tu piel fina,
tiembla de amor.

Pañuelo de olor,
fragante flor de azahar,
cómo le late el corazón.

COMMENTS

(text goes here)


3-... i el seu esguard ...
Poem byJoan Salvat-Papasseit

... i el seu esguard damunt el meu
esguard sóc presoner
que la vull presonera;
aquest matí, que una flor m’ha posat,
li deia així,
baix, baixet,
a l’orella:
sota els teus ulls és un bes el que em plau.

© hereus Joan Salvat-Papasseit
3-...and her stare...
(English translation)

…and her stare over my
stare I am a prisoner
                that want her prisoner;
this morning, that she pinned me a flower,
so I told her,
                in a low voice, a very low voice,
                at her ear:
under your eyes, is a kiss what pleases me most.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

3-... y su mirada sobre mi mirada ...
(traducción al Castellano)

– ....y su mirada sobre mi mirada
preso soy
que la quiero prisionera;
esta mañana, que una flor me ha puesto,
así le hablaba,
bajo, bajito,
al oído:
bajo tus ojos lo que deseo es un beso.

COMMENTS

(text goes here)


4-... i el vent deixava dintre la rosella ...
Poem byJoan Salvat-Papasseit

... i el vent deixava dintre la rosella
granets de blat com espurnes de sol,
-només per dir com és la boca d’Ella:

com al neu rosa als cims
quan surt el sol.

© hereus Joan Salvat-Papasseit
4-... and the wind left inside the poppy ...
(English translation)

…and the wind left inside the poppy
small grains of wheat like sun sparkles,
just to say how is her mouth:

like pink snow on the summits
at sunrise.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

4-... y el viento dejaba ...
(traducción al Castellano)

–... y el viento dejaba dentro de la amapola
pequeños granos de trigo como chispas de sol,
tan sólo para decir como es la boca de ella:

como la nieve rosa en las cimas
cuando despunta el sol.

COMMENTS

(text goes here)


5-... Seré a ta cambra amiga...
Poem byJoan Salvat-Papasseit

... Seré a ta cambra, amiga,
que ningú no ho sabrá.
Cupidell a la porta, m’obrirà
i tancarà.
Entremaliat i destre, serà Ell qui et
prendrà,
i si Tu ets temorosa
no et deixarà cridar.

© hereus Joan Salvat-Papasseit
5-... I’ll be in your room, my friend ...
(English translation)

…I’ll be in your room, my friend,
and nobody will know.
Cupid at the door, will open
                and close.
Naughty and deft, he shall
take you,
and if you are fearful
                he will not let you scream.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

5-... Estaré en tu habitación, amiga...
(traducido al Castellano)

– ...Estaré en tu habitación, amiga,
y nadie lo sabrá.
Cupido en la puerta, me abrirá
y cerrará.
Travieso y hábil, será Él quien te
tome,
y si eres temerosa
no te dejará gritar.

COMMENTS

(text goes here)


6-... Visca l'amor...
Poem byJoan Salvat-Papasseit

... Visca l’amor que m’ha donat l’amiga
fresca i polida com un maig content.
Visca l’amor
l’he cridada i venia,
-tota era blanca com un glop de llet.

Visca l’amor que Ella també es delia.
Visca l’amor:
la volia, i l’he pres.

© hereus Joan Salvat-Papasseit
6-... Long live to love ...
(English translation)

…Long live to love that has given me a friend
fresh and beautiful as a contented May.
Long live to love
I called her and she came,
-- she was all white like a sip of milk.

Long live to love that she as well desired.
Long live to love:
I wanted her, and I took her.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

6-... Viva el amor...
(traducción al Castellano)

– ...Viva el amor que me ha dado la amiga
fresca y pulida como un mayo risueño.
¡Viva el amor!
La he llamado y venía,
-toda era blanca como un sorbo de leche.

 Viva el amor que me dado la amiga,
pues ella también lo anhelaba.
¡Viva el amor! La quería y la he tomado.

COMMENTS

(text goes here)