index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

Cançó d'un bell amor

1920
Original for voice and piano
Date on the score: October 1920
Dedicated: to Maria Sobrepera.
Premiered: Never performed at a concert.

   

Cançó d’un bell amor
Poem by
: Trinitat Catasús

Oh gerda clavellina,
oh rosa purpurina,
oh vós, tota flairosa,
suau i lluminosa
i pura com un Maig,
doneu-me desseguida
un xic de vostra vida,
que pugui d’esta aurora
tenir-ne almenys un raig.

Doneu-me la clarícia,
doneu-me la letícia,
la joia benhaurada
qui us brilla a la mirada
amb tanta suavitat,
que fa de vostre imperi
dolcíssim refrigeri
per qui es sent en tenebres,
rendit i corsecat.

Si sou la ben florida,
com branca reverdida,
siau la ben fruitada,
com branca assoleiada,
i deu-me la dolçor
de fruita ben madura,
que en vostres llavis cura
de fer ben misteriosa,
l’encís d’un breu petó.

Siau com una branca
esponerosa i franca,
i no talment avara
d’aquesta amor tan clara
que dintre el cor teniu.
Doneu-me’l tot, senyora,
doneu-me’l en bonhora,
com la pomposa branca
ses fruites cada estiu.

© hereus Trinitat Catasús
Song of a beautiful love
(English translation)

Oh, tender carnation,
oh, purple rose,
oh you, all sweet-smelling,
gentle, and dazzling,
and pure as May,
give me straight away
a tiny bit of your life,
so that I could, of this aurora,
have at least a gleam.

Give me the clearness,
give me the delight,
the blessed joy
that shines in your eyes,
with such softness,
that makes your dominion
the sweetest relief
for whom feels like being in the darkness,
exhausted and consumed.

If you are the all-flowery
as a branch green again,
be then the sheer fruit-bearing,
like a sunbathed branch,
and give me the sweetness
of fruit fully ripe,
which, in your lips, aims to
make quite mysterious
the delight of a stolen kiss.

Be like a branch
lush and forthright,
and not so greedy
of this love, so clear,
that you have in your heart.
Give it all to me, lady,
give it to me in good time,
as the lavish branch
gives its fruits every summer.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)
Canción de un bello amor
(traducción al Castellano)

O, lozana clavelina,
o, rosa purpurina,
o vos, tan aromática,
suave y luminosa
y pura como Mayo,
dadme pronta
un poco de vuestra vida,
que pueda de esta aurora
tener cuando menos un rayo.

Dadme la claridad,
dadme el regocijo,
la joya bienaventurada
que os brilla en la mirada
con tanta suavidad,
que hace de vuestro imperio
dulcísimo refrigerio
para quien en las tinieblas se siente
exhausto y consumido.

Si sois la bien florida,
como rama reverdecida,
sed pues la bien frutada,
y dadme la dulzura
de la fruta bien madura,
que en vuestros labios se cuida
de tornar muy misterioso
el embrujo de un breve beso.

Sed como una rama
lozana y franca,
y no de tal manera avara
de este amor tan claro
que en el corazón tenéis.
Dádmelo todo, señora.
dádmelo en buena hora,
como la pomposa rama
sus frutas cada estío.

Toldrà writes a letter to Maria Sobrepera in October 12, 1920 telling her that he is working on a new song and that he'll send it to her soon. Toldrà at this moment is extremely in love with her. Three days later writes again saying "... Aquella cançó va endavant pro encara n'hi ha per uns quants dies; en això no es pot treballar depresa. Quan la tingui llesta ja li diré i llavors lo que farà falta es, no ho adivina? fer-li conèixer...". The song is mentioned again in a letter from November 14, Toldrà writes to Maria: "... Ara que parlo de composicions (Toldrà mentions in the same letter that he has started to write a piece for a competition, which will happen to be the "Sis sonets") ha vingut de un gruix de dit que demà no es cantés al Palau la "Cançó d'un bell amor". I no ha pogut esser perquè jo (que no contava en aquesta audició improvisada) no he donat encara al copista l'original per a que en tregui un exemplar per el cantaire. Ademés, d'aquesta "Cançó" (que ja sab que jo estimo tant encara que no valgui res) n'hi faré una copia de la meva mà i li enviaré; ho deicideixo aixís perque, desgraciadament no oviro l'ocasió de poguer-li fer sentir jo mateix i encara que realment per a vostè sigui molest l'escriptura manuscrita, ja m'afanyaré a fer-la tot lo clara que sàpiga (jo tinc molt mala nota sab?) i al menys vostè pot començar-la a mirar si té un rato perdut i en fi, la tindrà, que ben seva és..."


[FACSIMILE AUTOGRAPH MANUSCRIPT]