index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

Camins de fada

1926
Original for voice and piano
Premiered: Al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el 28 de novembre de 1926, per Concepció Badia i Eduard Toldrà en un concert dedicat a Tomàs Garcés pels Amics de la Poesia dins la sèrie de “Concerts Blaus: Els poetes i els músics”.
PublisherUnion Musical Española (UME Madrid, 1963)

        

Camins de fada
Poem byTomàs Garcés

Amor, faré una passera
damunt de la mar.
La pedra llisca lleugera
damunt de la mar.
Mon braç l’ha tornat alada.
Vola, que l’ombra morada
no sigui xarxa parada
damunt de la mar.

Si la gavina s’acosta,
fes via, brunzent.
Pedra, si és roja la posta,
fes via, brunzent.

No et torbi l’escull, esquiva
l’abraçada fugitiva
del dofí. Sageta viva,
fes via, brunzent.

El mar té camins de fada,
blanc i rosa, Amor.
Els feia la pedra alada,
blanc i rosa, Amor.
Ves-hi peu nu, rosa vera.
Oreig damunt la passera,
amb la teva mà lleugera,
cull l’estel, Amor.

© hereus Tomàs Garcés
Fairy Paths
(English translation)

Love, I will build a passageway
over the sea.
The stone slides swiftly
over the sea.
My arm has given it wings.
Fly, so that the purple shadow
does not become a net set down
over the sea.

If the seagull comes near,
rush away, buzzing.
Stone, if the sunset is red,
rush away, buzzing.

See that the reef does not delay you
shun the dolphin's fleeting
embrace. Lively arrow,
rush away, buzzing.

The sea has fairy paths,
white and pink, Love
The winged stone has made them,
white and pink, Love.
Walk there barefoot, true rose.
Breeze blowing over the passageway,
with your nimble hand
catch the star, Love

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

Caminos de hada
(traducción al Castellano)

Amor, haré una pasadera
sobre la mar.
La piedra resbala ligera
sobre la mar.
Mi brazo la ha vuelto alada.
Vuela, que la sombra morada
no sea red parada
sobre la mar.

Si la gaviota se acerca,
pasa deprisa, zumbando.
Piedra, si es roja la puesta,
pasa deprisa, zumbando.

Que no te turbe el arrecife, esquiva
el abrazo fugitivo
del delfín. Saeta viva,
pasa deprisa, zumbando.

El mar tiene caminos de hada,
blanco y rosa, Amor.
Les hacía la piedra alada,
blanco y rosa, Amor.
Ves allá descalza, rosa vera.
Oreo sobre la pasadera,
con tu mano ligera,
coge la estrella, Amor.


COMMENTS

Compare this song with the last movement of the String Quartet Vistes al mar entitled 
La mar estava alegre.