index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

Aquarel·la del Montseny

1960
Original for voice and string orchestra
there's a version for voice and piano by the author
Estrena: Riells del Montseny, (a l’aire lliure), 18 de juny de 1961, per Anna Ricci i l’Orquestra de Cambra Solistes de Barcelona, dirigida per l’autor.
PublisherUnion Musical Española (UME Madrid, 1964)

        

Aquarel·la del Montseny
Poem by: Mn. Pere Ribot

Aquí no hi ha roses ni lliris,
però hi ha l’aigua de la neu.
Cal que respiris,
home de Déu,
aquesta olor d’eternitat:
el blau del cel i el verd del prat.

Aquí no tens altra musica
–com un antic i amable pont–
que l’ampla pica,
la vella font
que dóna el to d’aquest terreny
i és una entranya del Montseny.

Puja el ramat a la carena,
que és fresca l’herba de l’estiu.
Jo en faig estrena,
contemplatiu:
que sempre m’ha donat frescor
i que em recorda el Bon Pastor.

© hereus Mossèn Pere Ribot
Watercolour of the Montseny
(English translation)

Here, there are no roses or lilies,
but there is water from the snow.
                You must breathe,
                man of God,
this smell of eternity:
the blue from the sky and the green from the meadow.

Here, you have no other music
-- like an ancient, pleasing bridge --
                than the ample basin,
                the old fountain,
which sets the tone for this terrain
and is a core of the Montseny.

The herd climbs to the crest,
where the summer grass is fresh.
                I make of it first use,
                contemplative:
that it has always given me freshness
and that reminds me of the Good Shepherd.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)
Acuarela del Montseny
(traducción al Castellano)

Aquí no hay rosas ni lirios,
pero hay el agua de la nieve.
Es necesario que respires,
hombre de Dios,
ese olor de eternidad:
el azul del cielo y el verde del prado.

Aquí no tienes otra música
-Como un antiguo y amable puente-
que la amplia pica,
la vieja fuente
que da el tono de este terreno
y es una entraña del Montseny.

Sube el rebaño en la cresta,
que es fresca la hierba del verano.
Yo hago estreno,
contemplativo:
que siempre me ha dado frescura
y que me recuerda el Buen Pastor.

COMMENTS

Compare this song with Ave Maria (from Sis Sonets)