index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

Abril

1920
Original for voice and piano
Dedicated: a Andreua Fornells.
Estrena: Al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el 15 de novembre de 1920, per Emili Vendrell i Pere Vallribera en el concert inaugural de VIª Temporada de l’Associació d’Amics de la Música.
PublisherUnion Musical Española (UME Madrid, 1956)

        

Abril
Poem by: Trinitat Catasús

Trèmula rialla
de dia daurat;
ventijol qui calla
en la immensitat.
Palpitanta i jove
majestat d’abril;
vestidura nova
dels arbres. Subtil,
diàfana i clara
delícia del verd,
amb què el món, suara,
de llum s’és cobert,
quan el fontinyó
tremolant, sentia
la seva frescor
tornada alegria.
Pluja lenta i blanca
de flors d’ametller,
que cau de la branca
quan l’oratjol ve.
Noies pels portals;
finestra enramada;
festes matinals
xopes de rosada.
I passa l’abril
damunt de poncelles,
xamós i gentil,
cantant caramelles.

© hereus Trinitat Catasús
April
(English translation)

Tremulous laughter
of a golden day;
breeze that becomes
still in immensity.
Young and palpitating
majesty of April;
new vesture
for the trees.
Subtle, limpid and clear
delight of the green,
that with its light the world
has just covered itself
when the trembling
small fountain
sensed its coolness
turning to joy.
Gentle, white shower
of almond tree flowers,
that fall from the branches
at the gust of a breeze.
Girls at the portals,
adorned window;
morning celebrations
moist with dew.
And April marches
over flower buds,
gracious and soft,
singing Easter songs.

2008 © translated by Salvador Pila
Abril
(traducción al Castellano)

Temblorosa risa
de día dorado;
brisa que calla
en la inmensidad.
Palpitante y joven
majestad de abril;
vestidura nueva
en los árboles.
Sutil diáfana y clara
delicia del verde,
con la que el mundo, ahora,
de luz se ha cubierto
cuando la fuentecita
temblando, sentía
su frescura
convertida en alegría.
Lluvia lenta y blanca
de flores de almendro,
que cae de la rama
cuando la brisa llega.
Chicas por los portales;
ventana enramada;
fiestas matinales
llenas de rocío.
Y pasa abril
por encima de capullos,
encantador y gentil
cantando canciones.

2004 © traducción de Pilar Lirio

COMMENTS

(text goes here)