index‎ > ‎Complete catalog‎ > ‎Songs‎ > ‎

A muntanya

1926
Original for voice and piano
Dedicated: to Concepció Badia.
Premiered: Al Palau de la Música Catalana de Barcelona, el 23 de gener de 1923, per Concepció Badia i Pere Vallribera en un concert dedicat a Josep Carner pels Amics de la Poesia dins la sèrie de “Concerts Blaus: Els poetes i els músics”.
PublisherUnion Musical Española (UME Madrid, 1963)

      

A muntanya
Poem by: Josep Carner

Allí dalt de la muntanya
tot el bé de Déu hi tinc:
les roses de quatre en quatre
i els clavells de cinc en cinc,
l’estimada a la finestra,
l’ovella amb l’esquellerinc;
per rellotge, el sol que toca
a cada hora un greny d’afrau;
el pollancre per la fressa
i l’alzina per la pau,
i per gaudi, cada núvol
ala-estès com una nau;
par jaç d’or, una pallissa,
per llumenera un estel,
per finestra que no es tanca
un retall tot blau de cel;
i per criats que em despertin,
un quiquiriquic i un bel.

Allí dalt de la muntanya,
tant enlaire, tot hi és:
la riquesa ben colgada,
perquè l’home la fangués;
l’alegria entre fretures,
com rosada entre esbarzers;
la salut entre l’orenga
i les flors de penical;
aterrat amb creus de palma,
el dimoni en un fondal,
i Nostre Senyor devora,
estadant del pis de dalt.

© hereus Josep Carner
In the mountains
(English translation)

Up in the mountains
I have a world of plenty:
roses, four at a time,
and carnations, five at a time,
the beloved at the window,
sheep with small bells;
as a clock, the sun that each hour
touches an outcrop of ravine;
the poplar for the rustling,
and the oak for peace,
and for enjoyment, every cloud
with wings spread out like a vessel,
as a golden bed, a hayloft,
as lamp, a star,
as window that never closes,
a frame of blue sky,
and as servants to wake me,
a cock-a-doodle-doo and a bleat.

Up there in the mountains,
so high, there’s everything:
riches well-buried
for man to dig them out,
joy from hardships
like dew on brambles,
health amongst oregano
and holly flowers;
laid down by palm crosses,
the devil in a hollow,
and the Lord nearby,
as tenant of the upper floor.

translated by Salvador Pila
(el traductor catala)

En la montaña
(traducción al Castellano)

Allá arriba en la montaña
se halla todo lo hermoso que tengo:
las rosas de cuatro en cuatro
y de cinco en cinco los claveles,
la amada en la ventana,
la oveja con el cencerrillo;
por reloj el sol que toca
a cada hora un crestón de garganta;
los chopos por el rumor
y la encina por la paz,
y por gozo cada nube
con las alas desplegadas como una nave;
por lecho de oro, un pajar,
por velón una estrella,
por ventana que no cierra
un recorte repleto de azul del cielo;
y por criados que me despierten,
un quiquiriquí y un balido.

Allá arriba en la montaña,
tan arriba, todo está:
la riqueza bien enterrada,
para que el hombre la laye;
la alegría entre penurias,
como el rocío entre el zarzal;
La salud entre el orégano
y la flores de panical;
posado con cruces de palma,
el demonio en una hoya,
y Nuestro Señor devora,
vecino del piso de arriba.

COMMENTS

Compare the beginning of this song with Matinal